Om dette arrangement

Bibliotek
Tid
(I åbningstiden)
Pris
Gratis
Lokalitet
Danmark
For voksne

Historisk udstilling om Den Russiske Revolution

30.10.17
Smørum Bibliotek markerer100-året for den russiske revolution. I den forbindelse udstiller herboende Katerina Kustova, som er født i Ukraine, fotos og dokumenter fra perioden. Der vil være fokus på historiske begivenheder og menneskeliv, russisk kultur samt diverse relationer mellem Danmark og Rusland.

Som i så mange familier har der i Katerinas Kustovas (som ses her med sin datter Elisabeth) familie været såvel tilhængere af revolutionen og Lenin samt tilhængere af Zar Nikolaj II. Katerina har arvet en del materiale fra tiden, bl.a. en dagbog og dokumenter, som danner baggrund for udstillingen.

Spændende familiehistorie
Hendes tipoldefar, Pavel Matveev, studerede ved universitetet i Kazan i Zar-Rusland. Lenin studerede på samme universitet i samme periode.
Pavel Matveev uddannede sig til advokat og blev formand for advokatsamfundet i Rusland. I 1919 blev han borgmester i Perm. Han var desuden socialdemokrat og politisk aktiv. Han fik i 1927 en gade i Perm opkaldt efter sig. Gaden hedder i dag Revolution Gade.
Vasily, Pavels svigersøn, havde andre politiske synspunkter og var officer i zarens hær.
Den russiske revolution splittede således familien i de hvide og de røde, men alle blev ofre for stalinisternes undertrykkelse. 
Vasily og hans tre svogre blev arresteret, og han døde i 1937 under umenneskelige forhold i en af Stalintidens arbejdslejre. De to af svogrene blev skudt, og den tredje blev handicappet for livet.
Den ene af de tre ovennævnte svogre, Vladimir Matveev, journalist og forfatter, mødtes med zar-familien og mødte Nikolaj 2. af Rusland. Vladimir blev kommissær for et tog samt chef for tredive mænd udstationeret til at tranportere det russiske imperiums guldreserver fra Jekaterinburg. Samtalen med zaren og de historiske begivenheder omkring guldtransporterne har Vladimir Matveev skrevet om i bogen Guldtog/Kommissæren for guldtoget, som han udgav i 1930.  
Senere brevvekslede Pavel Matveevs datter Sophia med forfatteren Alexander Solsjenitsyn om de vanskelige forhold, som hendes mand og brødre havde været udsat for under Stalins undertrykkelse og terror. Solsjenitsyn indskrev familiens historie i de berømte bøger Gulag Øhavet. Et værk, der i 1970 indbragte ham Nobelprisen i litteratur. 


Udover fotografierne udstiller Katerina forskellige effekter fra det russiske imperium og objekter fra Sovjetunionen, bl.a. samovarer.