Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
Her kan du søge i materialer på samtlige danske biblioteker og bestille materialer hjem fra andre biblioteker til afhentning på dit lokale bibliotek.

På Bibliotek.dk kan du se hvad der er udgivet i Danmark og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Du kan bestille det eller se hvilket bibliotek der har materialet hjemme. Bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek men en database over, hvad der findes på danske offentlige biblioteker.

Send en bestilling til dit lokale bibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet). Du vælger selv hvilket bibliotek du henvender dig til. Du skal hente materialet på det bibliotek du har valgt.