Digital Artikelservice via Bibliotek.dk

Adgang
Adgang hjemmefra
Få artikler i din mailboks på få minutter
Som bruger på bibliotek.dk har du online-adgang til artikler fra mere end 40.000 tidsskrifter - og der kommer hele tiden flere til.

Opret et login på bibliotek.dk, og så er du parat til at modtage links til alverdens artikler.

Hvis du søger på bibliotek.dk, finder du både fysiske og digitale materialer.  
Men hvis du går ind under"Artikler" fanen og søger, finder du udelukkende artikler.

Er en artikel allerede scannet ind, har du linket i din mailboks i løbet af få minutter.
Mere end 60 % af artiklerne er scannet ind, og der kommer flere hele tiden.
Hvis din ønskede artikel først skal skannes ind, går der en dag eller to.