Eva anbefaler: Endnu er der håb

Læs om den store polioepidemi, som hærgede i Sverige i 1953
 

Karin Wahlberg: Endnu er der håb

Vi befinder os i den svenske provinsby Ekstad i efteråret 1953. Sverige er ramt af en stor polioepidemi, som hærgede i Danmark fra juli ’52-april ’53. Handlingen udspiller sig omkring et hospital, hvor man hører om lægerne og deres fruer, turnuskandidater, sygeplejersker og elever, vaskekoner og patienter. Men det er polioen, der er hovedpersonen og en stor del af handlingen foregår på Epidemiafdelingen. 

Der blev rundt om i verden forsket på livet løs for at finde en vaccine og personalet arbejdede i døgndrift for at passe og holde modet oppe hos patienterne.

 
De sociale skel i 50’erne er store og kønsrollerne så småt i opbrud. Det er stadig mændene der er forsørgerne og kvinderne de servicerende husmødre, også selv om de har taget en lang uddannelse. De mest respekterede i samfundet var de mandlige læger, når der blev gået stuegang, stod de patienter der kunne i retstilling ved siden af sengen og lægen blev omtalt i 3. person. Vi hører f.eks. om lægefruen Nancy Brandh, fru overlæge Brandh, som drømmer om en skuespillerkarriere og faktisk har evner i den retning, turnuskandidaten Carl, hvis mor har arvet en gård, men det er faderen der ejer gården og er det selvfølgelige overhoved.
 
Der er Wilma, assistent på epidemiafdelingen, med den fordrukne mand, som 15-årig fødte hun et barn på Gotland og bortadopterede det. Senere finder Wilma ud af, at hendes bortadopterede datter er sygeplejeelev på hospitalet.
 
Vi hører om Sonja, der bliver opereret for brystkræft og under indlæggelsen kommer en husmorafløser, betalt af det offentlige, i deres hjem og køber ind, laver mad og sørger for børnene. Det kunne en mand ikke, samtidig med han passede sit arbjde.
Karin Wahlberg er selv læge, debuterede som 50-årig i 2001 og har skrevet en række krimier. Karin kan selv huske epidemien, nervøsiteten for at det skulle være polio, hvis man bare følte sig utilpas.
 
Der er planlagt to bøger mere om livet på og omkring hospitalet i Ekstad. Kuriosum: i Sverige fik kvinderne først  stemmeret i 1921. 
 
Anmeldt af Eva Winther, Smørum Bibliotek, mail: eva.winther@egekom.dk
 
Af Egedal Bibliotekerne (ikke efterprøvet)
16.03.15