Borgerrådgivning på biblioteket

27.04.22
Mød kommunens Borgerrådgiver på Smørum Bibliotek tirsdage i ulige uger

Som noget nyt kan du nu møde Egedal Kommunes borgerrådgiver på Smørum Bibliotek tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00-15.00 – ingen tilmelding.

Borgerrådgiveren kan bl.a. hjælpe dig med at:

• forstå indhold i breve og afgørelser fra kommunen
• behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelse af opgaver
• vurdere om kommunen har behandlet din sag korrekt
• vejlede dig om klagemuligheder
• genskabe dialogen med kommunens administration ved uoverensstemmelser.

Inden sommerferien kan du møde Borgerrådgiveren tirsdag d. 24. maj,  tirsdag d. 7. juni og tirsdag den 5. juli. Derefter er der sommerferie indtil 16. august, hvor du igen kan møde Borgerrådgiveren. 

https://www.egedalkommune.dk/kommune/om-egedal-kommune/persondata/person...