Borgerrådgivning på biblioteket

09.09.22
Mød kommunens Borgerrådgiver på Smørum Bibliotek tirsdage i ulige uger

Du kan møde Egedal Kommunes borgerrådgiver på Smørum Bibliotek tirsdage i ulige uger fra kl. 13.00-15.00 – ingen tilmelding.

Borgerrådgiveren kan bl.a. hjælpe dig med at:

• forstå indhold i breve og afgørelser fra kommunen
• behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelse af opgaver
• vurdere om kommunen har behandlet din sag korrekt
• vejlede dig om klagemuligheder
• genskabe dialogen med kommunens administration ved uoverensstemmelser.

https://www.egedalkommune.dk/kommune/om-egedal-kommune/persondata/person...