KulTur 1 - Sidste års succes

09.02.21
Tilbageblik på sidste års KulTur - Hold hjernen frisk projekt

I sensommer og efterår 2020 organiserede Egedal bibliotekerne projektet kulTur – Hold hjernen 1 frisk i samarbejde med flere lokale foreninger og institutioner som Naturpark Mølleåens Venner, Friluftsrådet, Egedal Arkiv & Museum m.fl.

KulTur 1 var en tilbagevendende begivenhed, hvor en fast flok seniorer i alderen 60-75 år mødtes ugentligt for at gå en tur sammen med en lokal frivillig i et af Egedals mange naturområder og undervejs på turene blev præsenteret for forskellige kulturindslag som forfatterforedrag i det fri, digtoplæsninger, genreoplæg, lokalhistorie og naturformidling. Projektet blev afsluttet med et besøg på Rungstedlund, der både huser Karen Blixen-Museet og et fuglereservat.

Det overordnede tema for det lokale projektet var litteratur & natur og afspejlede sig i sammensætningen af program og aktiviteter tilrettelagt af bibliotekets personale i samarbejde med projektets partnere.

Deltagerne sagde bl.a. om projektet:

“Fantastiske, lærerig ture”

“Dejligt med gåture steder, man ellers ikke kommer”

“Deltager meget gerne igen”

“Spændende/lærerigt med omtale af nye steder i Egedal”

“Meget inspirerende med besøg af forfattere. Har allerede købt en af deres bøger”

“Godt tilrettelagt”

“Gode indslag - gode guides”

“Deltager meget gerne igen”

Projektet var en del af det nationale projekt Hold Hjernen Frisk, der er et samarbejde mellem DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Dansekapellet og Sangens Hus. Projektet ledes af DGI og finansieres af Nordeafonden og har som mål at udbrede forskningsbaseret viden om sund aldring til konkrete aktiviteter på biblioteker landet over.

Program

18. august: Natur & bevægelse. Tur til Naturpark Mølleåen med naturtræning ved DGI og Naturpark Mølleåens Venner.

25. august: Fuglekig og naturpoesi. Tur til Skenkelsø Sø med Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. Oplæsning af naturpoesi.

1. september: Frank-Jæger land – Egedals egen digterrute. Gåtur rundt i landskabet fra nogle af Frank Jægers Hverdagshistorier med lokal projektleder Lone Nyhuus med oplæsninger undervejs.

8. september: Natur & tanker. Tur til Naturpark Mølleåen og tema-snak. Oplæsninger af vandrelitteratur.

15. september: Natur & historie. Tur til Kong Svends høj og panoptikon med Friluftsrådet og Oldtidsstifonden. Oplæg om lokalhistorie & oldtidsstier undervejs samt oplæsning og oplæg om saga-litteratur.

22. september: Byvandring i Hove og ’gående læseklub’ ved Egedal Arkivet & Museum. Forfatterbesøg af digter Rasmus Nikolajsen

29. september: Byvandring i Stenløse med Egedal Arkiv og Museum samt besøg af forfatter Dorthe Nors, der holdte forfatterforedrag i det frie.

6. oktober: Natur & menneske. Tur til Naturpark Mølleåen med forfatter Hans Joachim Offenberg og Naturpark Mølleåens Venner. Oplæsninger af naturpoesi undervejs

13. oktober: Natur & litteratur. Felttur til Karen Blixen Museum & Rungstedlund, hvor deltagerene blev vist rundt på museum, der efterfulgtes af en gåtur i fuglereservatet og fælles afslutning.