Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik
 
Anonymitet
Som bruger af Egedal Bibliotekernes hjemmeside er du sikret anonymitet. Biblioteket registrerer ikke data, der kan bruges til at identificere enkelte brugere.
 
I forbindelse med bestilling, reservering og fornyelse af bibliotekets materialer skal du bruge cpr-nummer og pinkode. Disse oplysninger sendes krypteret, dvs. at de er kodede, så udenforstående ikke vil kunne aflæse kommunikationen mellem dig og biblioteket.
 
Kryptering
Til krypteret overførsel af cpr-nummer og pinkode via Internettet anvender Egedal Bibliotekerne Global Science Organisation SSL certificate.
 
Statistik
For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside anvender vi statistikprogrammet Webtrekk. Vi anvender cookies til at indsamle statistikken.
 
De oplysninger, vi får om den enkelte brugers anvendelse, videregiver vi ikke til andre.
 
Tavshedspligt
Bibliotekernes personale har tavshedspligt, når det gælder din brug af bibliotekerne. Det gælder dine lån, reserveringer og bestillinger fra andre biblioteker. For at sikre mod misbrug er det kun dig, der kan bruge dit sygesikringskort på bibliotekerne.
 
Hvad må biblioteket registrere?
Vi må kun registrere de materialer, du har hjemme lige nu. I følge persondataloven må vi ikke gemme oversigter over, hvad du tidligere har lånt. 
 
I lånerregisteret er du registreret med navn, adresse, cpr-nummer, kommunenummer og eventuelt telefonnummer og e-mailadresse.
 
Du er altid velkommen til at få en kopi af de oplysninger, vi har liggende på dig i lånerregistret. Dette kan ske ved henvendelse til biblioteket.
 
 
Brug af Cookies på Egedal Bibliotekernes hjemmeside
 
1. Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:
 
EGEDAL BIBLIOTEKERNE
FLODVEJ 68
2765 SMØRUM
 
Telefon: 72 59 77 00
 
2. Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.
 
2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.
 
2.2 Sådan sletter du cookies
 
2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.
 
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.
 
3. Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. 
 
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.
 
3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos EGEDAL BIBLIOTEKERNE, skal du rette henvendelse på egedalbibliotekerne@egekom.dk eller telefon 72 59 77 00
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
 
3.2 Beskyttelse af personoplysninger

Den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er en lov, der gælder i hele EU og som kontrollerer, hvordan virksomheder og andre organisationer håndterer persondata. Det er det mest betydningsfulde initiativ på området for databeskyttelse i 20 år, og har stor betydning for alle organisationer i verden, der har at gøre med borgere fra EU. Lovgivningen fremsætter strenge krav for databehandlingsprocedurer, gennemsigtighed, dokumentation og brugersamtykke. Formålet er at give individer kontrollen tilbage over deres data, og at beskytte "fysiske personers fundamentale rettigheder og friheder".  
På Egedal Bibliotekerne passer vi godt på de personlige oplysninger, vi har om dig og lever op til kravene i GDPR. Du er altid velkommen til at henvende dig opå biblioteket hvis du vil vide mere eller vide hvilke oplysninger vi har om dig. I følge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.
 
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.
 
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
 
Sidst opdateret: 23 maj 2018