Gebyrtakster

Hvis du afleverer bibliotekets materialer for sent, skal du betale et gebyr. Her kan du se gebyrtaksterne vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Vores bibliotekssystem håndterer gebyrerne efter reglerne i bibliotekslovens §21:

Det indebærer, at der beregnes  gebyrer således, at man kun betaler ét samlet gebyr på materialer som er:

a) lånt samtidig,
b) som har samme lånetid,
c) og som afleveres samlet.

Det vil sige at der tilskrives et gebyr pr. udlånsdato

Gebyrtakster

Antal dage for sent afleveret       Voksne (fra 18 år) Børn 
1. dag - 13. dag 20,00 kr. 5,00 kr.
14. dag - 27. dag 30,00 kr. 15,00 kr.
28. dag - 41. dag 80,00 kr. 40,00 kr.
42. dag 230,00 kr. 120,00 kr.
 
 

Ved overskridelse af lånetiden sker følgende

Hjemkaldelse Sendes efter 14 dage.
Regning Sendes efter 42 dage. Regning er på erstatningsbeløb + gebyr for for sen aflevering.
Varslingsbrev Sendes 14 dage efter regning er sendt eller gebyr overstiger 200 kr.
Stop for udlån  7 dage efter varslingsbrev stoppes for yderligere lån indtil forholdet er bragt i orden.
Inkasso 14 dage efter udelukkelse overdrages sagen til kommunens inkassoafdeling. Beløbet kan ikke længere ses på Egedal Bibliotekernes Hjemmeside. Tjek e-boks for indbetaling.
Ubetalte gebyrer Skyldes der for 200 kr. eller mere, kan der ikke lånes før sagen er bragt i orden.

Vedtaget af kommunalbestyrelsen november 2010.

Betaling af gebyrer

Materialer, der er lånt på forskellige tidspunkter, og som efterfølgende er blevet fornyet samtidig - og derfor har fået samme afleveringsdato - vil udløse forskellige gebyrer, hvis de afleveres for sent.

Vær ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. Forny ved at logge ind på Min konto eller ring Smørum 72597700, Ølstykke 72597750 eller Stenløse 72597730.
 

Du kan betale dit mellemværende med biblioteket med Dankort/VISA-Dankort eller MobilePay på hjemmesiden, når du er logget ind på din bibliotekskonto, på automaterne ved at logge på din lånerstatus eller til personalet i ekspeditionstiden på biblioteket.

Du skal betale gebyr uanset om du har modtaget påmindelse, hjemkaldelse eller regning.