KulTur 2 - Hold hjernen frisk

Gå-tur med KulTur

Gå med og få inspirerende natur- og kulturoplevelser, stift nye bekendtskaber og lær Egedals fore...

Om projektet

Er du mellem 60-75 år, kan du på 9 ugentlige gåture i foråret 2021 få inspirerende natur- og kulturoplevelser, stifte nye bekendtskaber og lære Egedals foreningsliv at kende.

Gå-tur med KulTur
Med KulTur ønsker vi at skabe nye fællesskaber, initiativer og kulturliv i Egedal. Turene arrangeres i samarbejde med Egedal kommune, Naturpark Mølleåens Venner, Egedal Arkiv og Museum, Friluftsrådet, Ældre i Bevægelse, Egedal Sundhedscenter, Dansk Ornitologisk Forening, Ølstykke historiske forening & DGI.  Det er en del af det nationale projekt ”Hold Hjernen Frisk”, som Egedal bibliotekerne har modtaget støtte fra.

Om ”Hold Hjernen Frisk”
I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension. Men hvordan holder vi vores hjerne frisk så længe som muligt? Forskning viser, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer; og det er aldrig for sent at gå i gang!

Derfor deltager Egedal Bibliotekerne i det innovative pilotprojekt støttet af Nordea-fonden. Projektet hedder Hold Hjernen Frisk og skal omsætte forskningsbaseret viden til konkrete aktiviteter, der kan inspirere seniorer til at holde hjernen frisk – hele livet.

I det 3-årige projekt, Hold Hjernen Frisk, vil projektpartnerne DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Sangens Hus og Dansekapellet omsætte forskningsbaseret viden til engagerende og fællesskabsskabende aktiviteter for seniorer omkring pensionsalderen og udbrede eksisterende viden i forskellige formater over hele landet. DGI leder projektet. Læs mere om Hold Hjernen Frisk på projektets hjemmeside

Deltag i arrangementet

Program

Sidste års succes

Litteratur der holder hjernen skarp