Reglement

Her kan du se bibliotekernes regler for indmeldelse, lån, og hvad du kan låne og hvor længe.
 

Hvem kan låne? 

Alle kan benytte biblioteket - og det er gratis at låne.
 

Indmeldelse/Hvordan bliver du registeret som låner? 

For at blive registreret som låner, skal du fremvise gyldig legitimation udstedt af en offentlig myndighed. Voksne benytter sundhedskort som lånerkort. Du skal altid medbringe sundhedskort eller lånerkort ved lån.
 
Husk at give besked til biblioteket, hvis du skifter navn, adresse, tlf. og/eller e-mailadresse.
 
Ved indmeldelse får du en pinkode, så du kan benytte selvbetjeningsautomat, samt andre tilbud via bibliotekets hjemmeside.
 

Børn

Børn under 18 år skal have forældres/værges underskrift på en særlig indmeldelsesblanket. Børn kan få et særligt børnelånerkort.
 

Mistet sundhedskort/lånerkort

Hvis du mister sundhedskort eller lånerkort, skal du give biblioteket besked med det samme, så misbrug kan undgås.
 

Hvad kan man låne og hvor længe?

Lånetiden er normalt 31 dage. Visse materialer udlånes ikke. Andre kan have kortere lånetid (f.eks film på DVD).
 
Du kan altid se på din udlånskvittering, hvad du har lånt, og hvornår materialet skal afleveres. Du kan også se din samlede lånerstatus på bibliotekets hjemmeside, hvis du har en pinkode.
 
Aflevering i bibliotekets postkasse sker på låners ansvar. Hvis du afleverer før åbningstid på en af bibliotekets åbningsdage, sker registreringen samme dag. Ved aflevering på andre tidspunkter, vil registreringen finde sted førstkommende åbningstid.
 

Fornyelse

Du kan få lånetiden forlænget, hvis ikke andre lånere har reserveret materialet. Visse materialer kan ikke fornyes.
 
Du kan forny dine lån ved personlig henvendelse, via tlf. eller bibliotekets hjemmeside (hertil kræves pinkode).
 

Reservering

Hvis materialet er udlånt, kan du reservere det. Du kan selv reservere via bibliotekets hjemmeside (hertil kræves pinkode), eller ved at henvende dig telefonisk eller personligt på biblioteket.
 
Når materialet er klar til afhentning, får du besked fra biblioteket pr. mail, sms eller brev, afhængig af hvad du har valgt.
 

Gebyrer ved for sen aflevering af materialer

Hvis du overskrider lånetiden, skal du betale et gebyr. Du kan se størrelsen af disse gebyrer her
 
Hvis du ikke når at aflevere materialerne inden lånetidens udløb, udsender biblioteket efter 14 dage en hjemkaldelse, og efter 31 dage en regning.
 
Du skal betale gebyr uanset om du har modtaget påmindelse, hjemkaldelse eller regning.
 
Du kan gratis tilmelde dig en service som via e-mail eller sms sender dig en påmindelse 3 dage før sidste afleveringsdag.
 

Erstatning/ansvar

Du er personligt ansvarlig for det du låner, også hvis du låner det videre til andre, eller hvis andre låner på dit kort. Skulle noget blive væk eller ødelagt, skal det erstattes.
 
Erstatning er normalt anskaffelsesprisen.
 
Dvd, Blu-ray, cd-rom og playstation mm. er væsentligt dyrere at erstatte i forhold til almindelig indkøbspris, da biblioteket betaler for rettighederne til at udlåne disse materialer.
 
I forbindelse med flerbindsværker kan biblioteket i enkelte tilfælde forlange, at hele værket erstattes.
 
Biblioteket er ikke ansvarlig for skader, der opstår på apparatur eller programmel ved benyttelse af det lånte materiale.
 

Inddragelse af låneret

Ifølge Lov om biblioteksvirksomhed er Egedal Kommunes Biblioteker forpligtet til at oplyse om følgende:
 
Biblioteket kan med 7 dages skriftlig varsel udelukke dig fra at låne, hvis du har skyldigt gebyr på 200 kr. eller derover, eller hvis du gentagne gange ikke afleverer eller afleverer materialer i beskadiget stand.
 
 
Reglementet er godkendt af Sammenlægningsudvalget i Egedal Kommune d. 19.09.2006.