Danskernes Historie Online

Adgang
Fri adgang
Danske slægtsforskeres bibliotek

Danskernes Historie Online er det største digitaliseringsprojekt i Danmark inden for litteratur om historie, lokalhistorie, personalhistorie, slægtsforskning og relaterede emner. Der er i dag mere end 39.000 titler online, og vi er således med til at bevare den danske kulturarv. Biblioteket er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere og drives alene ved hjælp af 30 frivillige. Biblioteket er finansieret af Danske Slægtsforskere, fonde, private sponsorer og offentlige midler.Danskernes Historie Online er det største digitaliseringsprojekt i Danmark inden for litteratur om historie, lokalhistorie, personalhistorie, slægtsforskning og relaterede emner. Der er i dag mere end 39.000 titler online, og vi er således med til at bevare den danske kulturarv. Biblioteket er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere og drives alene ved hjælp af 30 frivillige. Biblioteket er finansieret af Danske Slægtsforskere, fonde, private sponsorer og offentlige midler.