Egedal Arkiver og Museum

Adgang
Fri adgang
Egedal har en interessant historie, som vores lokalarkiver og museer værner og fortæller om

I Egedal Arkiver og Museum arbejder op mod 100 frivillige og en håndfuld ansatte med indsamling og formidling af denne spændende historie.
Egedal Arkiver og Museum består af tre lokalarkiver, der dækker de gamle kommuner Ledøje-Smørum, Stenløse, og Ølstykke;
Et kulturhistorisk museum - Skenkelsø Mølle Museum samt et kommunearkiv.
Vi er initiativtager til den årlige Historiefestival – Svenskeslaget, og andre historieprojekter på tværs af de gamle kommunegrænser,
og vi udgiver og vedligeholder det digitale historiske leksikon – Egedal Leksikon.