Infomedia

Adgang
Adgang fra bibliotekets pc'ere
Artikler fra hundredvis af danske aviser, tidsskrifter, fagblade og webkilder

Infomedia har fuldtekst adgang til mere end 60 millioner danske artikler fra landsdækkende dagblade som fx Berlingske Tidende, Politiken,Weekendavisen, Jyllandsposten og Information.

M.h.t. Børsen er der kun adgang til det korte oversigtsformat. 

Du kan også finde regionale dagblade, lokale ugeaviser fordelt på regioner samt knap 500 fagblade og magasiner som fx
Alt om data, Antik & Auktion,Bådmagasinet, Illustreret Videnskab, Ingeniøren og Ugeskrift for Læger.

Infomedia Indeholder også nyhedsbureauer, webkilder og resumeer af udvalgte Radio- og TV-nyhedsindslag.

Artiklerne er fra 1990 og frem til i dag.