Rigsarkivet

Adgang
Fri adgang
Rigsarkivets formål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden
Rigsarkivets formål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden.

Rigsarkivet er tilgængeligt for alle. Arkivets samlinger dokumenterer i ord og billeder den fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Rigsarkivet opfordrer derfor alle til at bruge arkiverne og blive klogere på Danmarks historie.