Hjælp et barn med at finde læseglæden

Af Egedal Bibliotekerne (ikke efterprøvet)
08.11.17
Egedal Bibliotekerne søger frivillige til et læseprojekt

Har du et stort læsehjerte?
Hjælp et barn med at blive stjernelæser.

Vi mangler stadig frivillige til Smørum Bibliotek.

Fra januar til juni 2018 er Egedal Bibliotekerne med i et nyt projekt, hvor vi ved frivilliges hjælp vil give de 10-13 årige et læseløft.
Målgruppen er børn, der ikke læser alderssvarende.
Vi vil undersøge, om det gør en forskel for det enkelte barns læseudvikling, at barnet får mulighed for at træne sin læsning i fritiden sammen med en frivillig voksen.

Hvad samarbejder vi om - og med hvem?

Egedal bibliotekerne arbejder tæt sammen med kommunens læsekonsulent og læsevejlederne på hhv. Boesagerskolen og Hampelandskolen.
Vi samarbejder om:

  • At finde børn og frivillige til projektet
  • At klæde de frivillige godt på til opgaven og sørge for gode materialer til dem
  • At evaluere og vurdere projektet

Som frivillig har du mod på:

  • At mødes med et barn 2 gange om ugen på biblioteket
  • At deltage i en eller flere workshops om det at læse med et barn
  • At gøre det at læse til en god og hyggelig aktivitet for et barn

Alle frivillige tilbydes:

  • Konkrete værktøjer og tips til god læsetræning med et barn
  • En tilknyttet børnebibliotekar, der kan hjælpe med at finde læsestof i en passende sværhedsgrad
  • Mulighed for netværk med de andre frivillige i projektet

Rammen for projektet:

Udviklingsprojektet "Læseløft for de 10-13 årige med hjælp fra frivillige" er et større projekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
Frederikssund og Herlev deltager sammen med Egedal Kommune i projektet, hvor vi afprøver forskellige strategier for at løfte børns læseindlæring med hjælp fra frivillige.
Projektet løber fra januar til juni 2018 og styres af det eksterne konsulentfirme, Knudsen Syd.

Kontakt:

Ulla Stangerup (ulla.stangerup@egekom.dk) eller Hanne Lund (hanne.lund@egekom.dk) senest d. 20/12, hvis du er interesseret eller gerne vil vide mere om projektet.

Materialer