Faktalink Forfatterweb

To livliner til opgaveskrivningen

03.04.20
Der er fri adgang til forfatterweb og faktalink helt frem til sommerferien.

Faktalink er oplagt at bruge i den nuværende undervisningssituation, hvor eleverne i højere grad er overladt til sig selv og derfor kan mangle inspiration og adgang til relevante kilder.  Tilgangen i artiklerne er problemorienteret med fokus på  perspektiv og debat.

Alle artikler på Faktalink er udarbejdet af fagkyndige skribenter og indeholder omfattende kildehenvisninger og originalkilder.

 

Forfatterweb finder dine elever portrætter af kendte danske og udenlandske forfattere, både nulevende og afdøde. Hvert portræt beskriver forfatterens baggrund og indeholder en værkanalyse og bibliografi, ligesom forfatterskabet kobles til litterære stilretninger og forfatterens samtid. Derudover giver Forfatterweb et godt overblik over litterære perioder og genrer samt tips til analysearbejdet.

Alle portrætter, temaer og genrebeskrivelser på Forfatterweb er udarbejdet af professionelle skribenter, litterater og journalister. 

Du finder Faktalink og Forfatterweb under E-biblioteket